O nás


 

Společnost IFM GROUP a.s.

tvoří zkušený tým manažerů, techniků a administrativních pracovníků. Tento tým disponuje mezinárodními zkušenostmi v oblastech inženýringu a stavebního managementu, architektury, financí, marketingu, práva a umí vyhovět vysokým nárokům a požadavkům svých klientů.

 

Aktivity skupiny IFM GROUP

se zaznamenávají již od roku 1998, kdy společnost započala svoji činnost na území ČR. V poměrně ranném stadiu zareagovala na výzvu nově se nabízejících příležitostí. V současnosti má společnost bohaté zkušenosti s projekty obchodních a administrativních center, bytovou výstavbou, výstavbou výrobních hal apod.

 

Minulost i současnost

naší společnosti ukazují, že jsme spolehlivým a solidním partnerem.

 

V současné době

patří mezi hlavní aktivity developerská činnost v oblasti zábavně - obchodních projektů. Společnost IFM GROUP a.s. pracuje na projektech, které se nacházejí v lokalitách pečlivě vybraných podle požadavků současného trhu.

 
 

Předmět činnosti

Společnost IFM GROUP a.s. zajišťuje komplexní inženýrskou činnost, koordinuje a provádí všechny činnosti související s přípravou stavby od prvotní myšlenky, investičního záměru, provedení studie, urbanistické a objemové studie, dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení, zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, výběru zhotovitele, technického dozoru apod.

Cíl společnosti

Cílem společnosti je uspokojit přání klientů, poskytovat kvalitní služby a zajistit důvěryhodnost společnosti, které jsou dány kvalifikovanými a zkušenými pracovníky a špičkovým moderním technickým vybavením, schopností stavět všechny druhy a typy staveb a zabezpečit komplexní služby ve všech fázích přípravy a realizaci stavby, vše dle požadavků klienta.